symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.2 (7)