symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.1 (7)