symfony/http-foundation Security Advisories for v2.2.0 (7)