symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.10 (7)