symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.6 (7)