symfony/http-foundation Security Advisories for v2.1.5 (7)