symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.25 (6)