symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.21 (7)