symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.20 (7)