symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.19 (7)