symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.17 (9)