symfony/http-foundation Security Advisories for v2.0.16 (9)