symfony/http-foundation Security Advisories for v5.0.0-BETA2 (2)