symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.27 (1)