symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.25 (2)