symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.23 (2)