symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.49 (2)