symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.49 (2)