symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.41 (3)