symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.40 (4)