symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.47 (4)