symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.46 (4)