symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.38 (4)