symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.45 (4)