symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.44 (4)