symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.36 (4)