symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.35 (4)