symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.42 (4)