symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.41 (4)