symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.40 (4)