symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.31 (4)