symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.38 (4)