symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.30 (4)