symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.37 (4)