symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.29 (4)