symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.36 (4)