symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.0-BETA3 (4)