symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.0-BETA2 (4)