symfony/http-foundation Security Advisories for v4.0.0-BETA1 (4)