symfony/http-foundation Security Advisories for v3.4.0-BETA1 (4)