symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.28 (4)