symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.35 (4)