symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.27 (4)