symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.34 (4)