symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.26 (4)