symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.33 (4)