symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.25 (4)