symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.24 (4)