symfony/http-foundation Security Advisories for v2.7.31 (4)