symfony/http-foundation Security Advisories for v2.8.23 (4)